Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/panflext/public_html/wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Обявяване на резултати – Panflex Trotech

01.07


2017

Обявяване на резултати

Обявяване на резултати от процедурата по избор избор на изпълнител/и с Публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:
 - Обособена позиция № 1: Система за флексографски плаки-1 бр. на дата:16.12.2016
 - Обособена позиция № 2: Процесор- 1 бр. на дата 16.12.2016
 - Обособена позиция № 3: Експониращ осветяващ завършващ модул- 1 бр. на дата 16.12.2016
 - Обособена позиция № 4: Сушилня с шест чекмеджета- 1 бр. на дата 12.01.2017
 - Обособена позиция № 5: Перфоратор- 1 бр.". на дата 16.12.2016

Scroll to top