ПРОДУКТИ

Панфлекс и Тротех е производител на фотополимерни клишета КОDAK и DuPONT за всички видове флексопечатни опаковки , електронно монтирани клишета за велпапе и хартия с и без DIGI Corr. Разполагаме с две модерни технически бази, опитни специалисти в страната и чужбина, както и подкрепа от доставчици – световни лидери в областта на инструментите за графичен дизайн и предпечат. 

Благодарение на редовните контакти с тях имаме постоянен достъп до най-новите технологии / know-how /и така можем предложим  портофлио от услуги на най-високо ниво.

ФОТОПОЛИМЕРНИ КЛИШЕТА
Панфлекс и Тротех е производител на фотополимерни клишета КОDAK и DuPONT за всички видове флексопечатни опаковки.

ПОВЕЧЕ...

ПРЕДПЕЧАТ
Предлагаме на клиентите си широка гама от услуги, която може да започне от момента на създаване на проекта до окончателното отпечатване на продукта.

ПОВЕЧЕ...

ЦВЕТНА ПРОБА
Способни сме да симулираме, сертифицираме и стандартизираме процесите в печатницата създавйки растеризирана симулация на Вашия печат за да бъде тя отсъгласувана от клиентите Ви.

ПОВЕЧЕ...

WEB FLEX
WEB FLEX Центърa осигурява удобнa и безопаснa комуникация чрез интернет между клиента и пeчатницата или между различните отдели на едно или няколко работни места.

ПОВЕЧЕ...

Scroll to top