ЦВЕТНА ПРОБА

Създаването на цветен профил на машината Ви в Панфлекс и Тротех гарантира, че всяка цветна проба ще бъде точна симулация на ВАШИЯ печат, защото тя е създадена симулирайки Вашата печатна машина, Вашите мастила, Вашия материал и Нашите клишета. Благодарение на най-новата технология и GMG proof system сме способни да симулираме, сертифицираме и стандартизираме процесите в печатницата създавйки растеризирана симулация на Вашия печат за да бъде тя отсъгласувана от клиентите Ви. Предварителната визуализация на конкретни условия на печат Ви спестява време и пари.

КЛИШЕ / ЦВЕТНА ПРОБА

Scroll to top