WEB FLEX

WEB FLEX Центърa осигурява удобнa и безопаснa комуникация чрез интернет между клиента и пeчатницата или между различните отдели на едно или няколко работни места.

Проектите във WEB FLEX Центърa се наблюдават и проверяват чрез упълномощени лица, които могат да обработват, правят анотации или корекции, приемат или отхвърлят проекта. Всеки етап на процеса се записва автоматично под формата на електронна поща/известие.
Основното предимство на системата е възможност за точно документиране на промените и изобразяването им между клиент и графични дизайнери, непрекъснат достъп до преглед на поръчките, съкращаване на времето за изчакване за пристигането на файлове за одобрение , предварителен преглед на файловете си професионалист, .tif или .pdf без допълнителен софтуер (изисква само достъп до интернет и уеб браузър), възможност да видите цветоотделки и процентното използване на цветни компоненти.

Scroll to top