20.06


2016

Contract pentru asistență gratuită

Societatea PANFLEX ȘI TROTEH ООD a încheiat un contract pentru acordare de ajutor financiar gratuit, cu nr. BG16RFOP002-2.001-0320-C01 în conformitate cu procedura BG16RFOP002-2.001 "Îmbunătățirea capacității de producție în cadrul întreprinderilor mici și mijlociii".

Proiectul BG16RFOP002-2.001-0320 este elaborat cu scopul de a spori capacitatea de producție a unei întreprinderi mijlocii din sectorul de preimprimare - societatea PANFLEX ȘI TROTEH ООD oferind posibilități pentru creșterea exportului pe baza unor investiții făcute pentru dotarea întreprinderii cu un nou , modern și efectiv echipament de producție, ceea ce va contribui atât la creșterea competitivității companiei pe piața bulgară , cât și la lărgirea pozițiilor acesteia pe piața europeană .

Pentru a afla mai multe detalii:

Scroll to top