29.11


2016

Invitație publică pentru alegerea prestatorului | echipamentului

Societatea Panflex și Troteh OOD îndeplinește clauzele ДБФП (Contractul pentru Asistență Financiară Gratuită) cu nr. BG16RFOP002-2.001-0320-C01 încheiat în conformitate cu procedura BG16RFOP002-2.001 "Îmbunătățirea capacității de producție în cadrul întreprinderilor mici și mijlociii", deschisă cu ajutorul financiar în cadrul Programului operativ "Inovații și competitivitate" 2014-2020, cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul european de dezvoltare regională.
În legătură cu desfășurarea activităților de proiect, societatea deschide o procedură pentru alegerea / prin Invitație publică / a prestatorului serviciului, având ca obiect: "Furnizarea, montajul și introducerea în exploatare a echipamentului, după următoarele poziții speciale:
 - Poziția specială nr. 1: Sistemul pentru plăci flexografice -1 buc.
 - Poziția specială nr. 2: Procesor - 1 buc.
 - Poziția specială nr. 3: Modul exponențial de iluminare finalizant - 1 buc.
 - Poziția specială nr. 4: Uscător cu șase sertare - 1 buc.
 - Poziția specială nr. 5: Perforator- 1 buc."

Pentru mai multe detalii cu privire la documentația licitației:

Scroll to top