29.12


2016

Invitație publică pentru alegerea prestatorului | pentru instalarea uscătorului

Societatea Panflex și Troteh OOD îndeplinește clauzele ДБФП (Contractul pentru Asistență Financiară Gratuită) cu nr. BG16RFOP002-2.001-0320-C01 încheiat în conformitate cu procedura BG16RFOP002-2.001 "Îmbunătățirea capacității de producție în cadrul întreprinderilor mici și mijlociii", deschisă cu ajutorul financiar în cadrul Programului operativ "Inovații și competitivitate" 2014-2020, cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul european de dezvoltare regională.
În legătură cu desfășurarea activităților de proiect, societatea deschide o procedură pentru alegerea / prin Invitație publică / a prestatorului serviciului, având ca obiect:

Furnizarea, montajul și introducerea în exploatare a Uscătorului cu șase sertare - 1 buc.“

Pentru mai multe detalii cu privire la documentația licitației:

Scroll to top