ȘTIRI

ÎN CURÂND

25.04 2017 Inaugurarea oficiului din Plovdiv – loc.Trud, str. Каrlovska nr.40!!!

CITIT

Anunțarea rezultatelor

01.07 2017 Anunțarea rezultatelor procedurii de alegere / cu invitație publică / a prestatorului serviciilor care au ca obiect: "Furnizarea, montajul și introducerea în exploatare a echipamentului, după următoarele poziții speciale: - Poziția specială nr. 1: Sistemul pentru plăci flexografice -1 buc. la data de 16.12.2016; - Poziția specială nr. 2:...

CITIT

Invitație publică pentru alegerea prestatorului | pentru instalarea uscătorului

29.12 2016 Societatea Panflex și Troteh OOD îndeplinește clauzele ДБФП (Contractul pentru Asistență Financiară Gratuită) cu nr. BG16RFOP002-2.001-0320-C01 încheiat în conformitate cu procedura BG16RFOP002-2.001 "Îmbunătățirea capacității de producție în cadrul întreprinderilor mici și mijlociii", deschisă cu ajutorul financiar în cadrul Programului operativ "Inovații și competitivitate" 2014-2020, cofinanțat de Uniunea...

CITIT

Invitație publică pentru alegerea prestatorului | echipamentului

29.11 2016 Societatea Panflex și Troteh OOD îndeplinește clauzele ДБФП (Contractul pentru Asistență Financiară Gratuită) cu nr. BG16RFOP002-2.001-0320-C01 încheiat în conformitate cu procedura BG16RFOP002-2.001 "Îmbunătățirea capacității de producție în cadrul întreprinderilor mici și mijlociii", deschisă cu ajutorul financiar în cadrul Programului operativ "Inovații și competitivitate" 2014-2020, cofinanțat de Uniunea...

CITIT

Contract pentru asistență gratuită

20.06 2016 Societatea PANFLEX ȘI TROTEH ООD a încheiat un contract pentru acordare de ajutor financiar gratuit, cu nr. BG16RFOP002-2.001-0320-C01 în conformitate cu procedura BG16RFOP002-2.001 "Îmbunătățirea capacității de producție în cadrul întreprinderilor mici și mijlociii". Proiectul BG16RFOP002-2.001-0320 este elaborat cu scopul de a spori capacitatea de producție a unei...

CITIT
Scroll to top