ФОТОПОЛИМЕРНИ КЛИШЕТА
Панфлекс и Тротех е производител на фотополимерни клишета КОDAK и DuPONT за всички видове флексопечатни опаковки.

ПОВЕЧЕ...

ПРЕДПЕЧАТ
Предлагаме на клиентите си широка гама от услуги, която може да започне от момента на създаване на проекта до окончателното отпечатване на продукта.

ПОВЕЧЕ...

ЦВЕТНА ПРОБА
Способни сме да симулираме, сертифицираме и стандартизираме процесите в печатницата създавйки растеризирана симулация на Вашия печат за да бъде тя отсъгласувана от клиентите Ви.

ПОВЕЧЕ...

WEB FLEX
WEB FLEX Центърa осигурява удобнa и безопаснa комуникация чрез интернет между клиента и пeчатницата или между различните отдели на едно или няколко работни места.

ПОВЕЧЕ...

КОИ СМЕ НИЕ

Панфлекс и Тротех е фирма от 21 век, която се стреми да е лидер, иноватор и професионалист в областта на предпечата, репромениджмънта и производството на фотополимерни клишета. Разполагаме с две модерни технически бази, опитни специалисти в страната и чужбина, както и подкрепа от доставчици – световни лидери в областта. 

Благодарение на редовните контакти с тях имаме постоянен достъп до най-новите технологии / know-how /и така можем предложим услуги от най-високо ниво.
Целта ни е да сме квалифициран и компетентен партньор, който да oправдае доверието Ви!

НОВИНИ

Договор за безвъзмездна помощ

ПАНФЛЕКС И ТРОТЕХ ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП".

ПОВЕЧЕ...

Публична покана за избор на изпълнител | оборудване

Панфлекс и Тротех ООД изпълнява ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", като във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор на изпълнител/и.

ПОВЕЧЕ...

Публична покана за избор на изпълнител | сушилня

Във връзка с изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0320-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", Панфлекс и Тротех ООД провежда процедура за избор на изпълнител/и с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Сушилня с шест чекмеджета- 1 бр.“

ПОВЕЧЕ...

Posts Navigation

КОНТАКТИ

Адрес за кореспонденция

тел.: 052 64 17 73
факс: 052 64 17 74
Варна, 9002
ул."Цани Гинчев" №24

Централен офис

тел.: 052 64 17 75
факс: 052 64 17 74
Варна, 9000 
бул. "Република" №1

Производствена база | Варна

тел.: 052 737044
факс: 052 737037
Варна, 9000
бул. "Република" №1

Scroll to top